ประกาศ รางวัล และเกณฑ์การประกวด

ประกาศรับสมัครผู้เข้าประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์ ครั้งที่ 26
ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ด้วยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยร่วมกับหน่วยงาน/องค์กร ที่เกี่ยวข้องกับคนตาบอดทั่วประเทศ จัดการประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์เพื่อชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้นเป็นครั้งที่ 26 ระหว่างวันศุกร์ที่ 25 และวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์

โดยท่านสามารถอ่านวิธีการประกวดและรางวัลได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

ดาวน์โหลดประกาศประกวดเบรลล์ครั้งที่ 26

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานประกวดเบรลล์ ดูได้ที่วิทยาลัยราชสุดา