ร่วมช่วยเหลือ และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด เลขที่บัญชี 007-023671-2 ธนาคารกรุงไทย สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

ข่าวสารองค์กร

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

คุณเอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยยืนยันว่า

"เทคโนโลยีที่ดี ต้องออกแบบเพื่อทุกคน อย่าทิ้งใครไว้ข้างหลัง"
ติดตามได้ในสารคดี New Normal New Blind ตอน "Seeing in the dark" ทาง YouTube "TAB Channel" และ Facebook "สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย"
สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

#BlindTogether
#Newnormalnewblind
#MoneyInTheDark
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
#ข่าวสารองค์กร
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

วันที่ 23 เมษายน 2567 ที่ห้องจันทร์สุดา โรงแรม สตาร์คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข่าวการสัมมนาเรื่อง การเสริมพลังคนตาบอด สู่ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ระบบนิเวศน์ที่เป็นมิตร สิทธิที่เป็นจริง และมีหลักประกันการสื่อสารที่สร้างสรรค์ทันสมัย และเข้าถึงได้บนพื้นฐานของความเท่าเทียม และเป็นธรรมถ้วนหน้า และสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติครั้งที่ 27 เพื่อให้ความรู้แก่ผู้นำคนตาบอดและผู้เข้าร่วมสัมมนาถึงการเสริมพลังคนตาบอดในทุกๆ ด้านเพื่อสิทธิที่เป็นจริง โดย นายเอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้กล่าวขอบคุณสื่อมวลชน ที่ได้เผยแพร่ข่าวการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ตลอดจนเชิญชวนร่วมติดตามรับชมการถ่ายทอดสดผ่านสื่อของสมาคม

ผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย นางพัชรมณฑ์ ปิติปัญญากุล ผู้อำนวยการ กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิภาพคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะผู้สนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน นายเทวพงษ์ พวงเพชร กรรมการบริหารและเหรัญญิกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในฐานะรองประธานคณะกรรมการจัดงาน และนายนรินทร์ เจนจิรวัฒนา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครระยอง ในฐานะเจ้าของพื้นที่

#ข่าวสารองค์กร
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

วันที่ 23 เมษายน 2567 ที่ห้องจันทร์สุดา โรงแรม สตาร์คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข่าวการสัมมนาเรื่อง การเสริมพลังคนตาบอด สู่ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ระบบนิเวศน์ที่เป็นมิตร สิทธิที่เป็นจริง และมีหลักประกันการสื่อสารที่สร้างสรรค์ทันสมัย และเข้าถึงได้บนพื้นฐานของความเท่าเทียม และเป็นธรรมถ้วนหน้า และสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติครั้งที่ 27 เพื่อให้ความรู้แก่ผู้นำคนตาบอดและผู้เข้าร่วมสัมมนาถึงการเสริมพลังคนตาบอดในทุกๆ ด้านเพื่อสิทธิที่เป็นจริง โดย นายเอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้กล่าวขอบคุณสื่อมวลชน ที่ได้เผยแพร่ข่าวการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ตลอดจนเชิญชวนร่วมติดตามรับชมการถ่ายทอดสดผ่านสื่อของสมาคม 

ผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย นางพัชรมณฑ์ ปิติปัญญากุล ผู้อำนวยการ กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิภาพคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะผู้สนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน นายเทวพงษ์ พวงเพชร กรรมการบริหารและเหรัญญิกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในฐานะรองประธานคณะกรรมการจัดงาน และนายนรินทร์ เจนจิรวัฒนา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครระยอง ในฐานะเจ้าของพื้นที่ 

#ข่าวสารองค์กร

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสด งานแถลงข่าวการจัดสัมมนาเรื่อง "การเสริมพลังคนตาบอด สู่ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ระบบนิเวศน์ที่เป็นมิตร สิทธิที่เป็นจริงและมีหลักประกันการสื่อสารที่สร้างสรรค์ทันสมัย และเข้าถึงได้บนพื้นฐานของความเท่าเทียม และเป็นธรรมถ้วนหน้า และสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติครั้งที่ 27 วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องจันท์สุดา โรงแรม สตาร์ คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง ผ่านทาง Facebook เพจสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

#ข่าวสารองค์กร
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสด งานแถลงข่าวการจัดสัมมนาเรื่อง การเสริมพลังคนตาบอด สู่ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ระบบนิเวศน์ที่เป็นมิตร สิทธิที่เป็นจริงและมีหลักประกันการสื่อสารที่สร้างสรรค์ทันสมัย และเข้าถึงได้บนพื้นฐานของความเท่าเทียม และเป็นธรรมถ้วนหน้า และสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติครั้งที่ 27 วันอังคารที่ 23 เมษายน  2567  เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องจันท์สุดา โรงแรม สตาร์ คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง ผ่านทาง Facebook เพจสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

#ข่าวสารองค์กร

คุณเอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยยืนยันว่า

"เทคโนโลยีที่ดี ต้องออกแบบเพื่อทุกคน อย่าทิ้งใครไว้ข้างหลัง"

ติดตามได้ในสารคดี New Normal New Blind ตอน "Seeing in the dark" วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป ทาง YouTube "TAB Channel" และ Facebook "สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย"

สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

#BlindTogether
#Newnormalnewblind
#MoneyInTheDark
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
#ข่าวสารองค์กร
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

คุณเอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยยืนยันว่า

เทคโนโลยีที่ดี ต้องออกแบบเพื่อทุกคน อย่าทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ติดตามได้ในสารคดี New Normal New Blind ตอน Seeing in the dark วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป ทาง YouTube TAB Channel และ Facebook สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย 

สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

#BlindTogether
#Newnormalnewblind
#MoneyInTheDark
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
#ข่าวสารองค์กร

นายเอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และนายเทวพงษ์ พวงเพชร กรรมการบริหารและเหรัญญิก เข้าร่วมโครงการทบทวนกฏหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2567 ณ อีโค่ โคซี่ บีช ฟร้อน รีสอร์ท ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

#ข่าวสารองค์กร
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

นายเอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และนายเทวพงษ์ พวงเพชร กรรมการบริหารและเหรัญญิก เข้าร่วมโครงการทบทวนกฏหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2567 ณ อีโค่ โคซี่ บีช ฟร้อน รีสอร์ท ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

#ข่าวสารองค์กร

กิจกรรมและการอบรมสัมมนา

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

องค์กรในเครือ TAB

องค์กรสมาชิก

Scroll to Top