ร่วมช่วยเหลือ และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด เลขที่บัญชี 007-023671-2 ธนาคารกรุงไทย สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

ข่าวสารองค์กร

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

วันที่ 21 กันยายน 2566 นายเอกพงษ์ นบสกุล กรรมการบริหารและประชาสัมพันธ์ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลตามนโยบาย กสทช. ที่สำคัญในด้านกิจการกระจายเสียง ประจำปี 2566" กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ด้านกิจการกระจายเสียง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา ดำเนินโครงการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลตามนโยบาย กสทช. ที่สำคัญในด้านกิจการกระจายเสียง ประจำปี 2566 เพื่อรวบรวมข้อมูลเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ในการปรับปรุงแนวทางในการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและบริการที่เกี่ยวเนื่องให้สอดคล้องกับความต้องการและทันต่อสถานการณ์ด้านทิศทางการเปลี่ยนแปลงของกิจการกระจายเสียงในประเทศไทย อันเนื่องจากการเปลี่ยนผ่านเทศโนโลยี (Disruptive Technology)
จัดโดยวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา และ กสทช. ณ ห้องประชุม orchid 3 โรงแรม รามา การ์เดนส์ กรุงเทพฯ
#ข่าวสารองค์กร
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

วันที่ 21 กันยายน 2566 นายเอกพงษ์ นบสกุล กรรมการบริหารและประชาสัมพันธ์ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลตามนโยบาย กสทช. ที่สำคัญในด้านกิจการกระจายเสียง ประจำปี 2566 กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ด้านกิจการกระจายเสียง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา ดำเนินโครงการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลตามนโยบาย กสทช. ที่สำคัญในด้านกิจการกระจายเสียง ประจำปี 2566 เพื่อรวบรวมข้อมูลเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ในการปรับปรุงแนวทางในการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและบริการที่เกี่ยวเนื่องให้สอดคล้องกับความต้องการและทันต่อสถานการณ์ด้านทิศทางการเปลี่ยนแปลงของกิจการกระจายเสียงในประเทศไทย อันเนื่องจากการเปลี่ยนผ่านเทศโนโลยี (Disruptive Technology)
จัดโดยวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา และ กสทช. ณ ห้องประชุม orchid 3 โรงแรม รามา การ์เดนส์ กรุงเทพฯ
#ข่าวสารองค์กร

เตรียมการถมดิน ที่ดินพระราชทานของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

นายเอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สำรวจแนวเขตที่ดิน และหารือร่วมกับผู้รับเหมาเพื่อวางแผนงาน ถมที่ดินพระราชทานฯ จำนวน 5 ไร่ เพื่อใช้สำหรับการดำเนินการก่อสร้างศูนย์ช่วยเหลือ ฟื้นฟู และเสริมพลังคนตาบอดไทย ซึ่งประมาณการถมที่ให้แล้วเสร็จภายในปี 2566 นี้

#ข่าวสารองค์กร
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

เตรียมการถมดิน ที่ดินพระราชทานของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย 

นายเอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สำรวจแนวเขตที่ดิน และหารือร่วมกับผู้รับเหมาเพื่อวางแผนงาน ถมที่ดินพระราชทานฯ จำนวน 5 ไร่ เพื่อใช้สำหรับการดำเนินการก่อสร้างศูนย์ช่วยเหลือ ฟื้นฟู และเสริมพลังคนตาบอดไทย ซึ่งประมาณการถมที่ให้แล้วเสร็จภายในปี 2566 นี้

#ข่าวสารองค์กร

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิเวชดุสิตฯ Vejdusit Foundation ส่งมอบไม้เท้าและชุดอุปกรณ์เขียนอักษรเบรลล์ 100 ชุด ให้นักเรียนตาบอดโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 นายเอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และคุณหทัยกาญจน์ รุ่งเรือง ผู้จัดการกิจการเพื่อสังคม มูลนิธิเวชดุสิต ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (Vejdusit Foundation) ร่วมกันส่งมอบไม้เท้าขาว และอุปกรณ์เขียนอักษรเบรลล์ (สเลทและสไตลัส) จำนวน 100 ชุด ให้กับนางเสาวณีย์ สุวรรณชีพ ประธานมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อส่งต่อให้กับนักเรียนตาบอด ของโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพสำหรับใช้ในการฝึกทักษะการใช้ไม้เท้าขาวในการดำเนินชีวิตประจำวันและใช้เป็นอุปกรณ์ในเรียนการเขียนอักษรเบรลล์เพื่อการศึกษาต่อไป

#ข่าวสารองค์กร
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิเวชดุสิตฯ Vejdusit Foundation ส่งมอบไม้เท้าและชุดอุปกรณ์เขียนอักษรเบรลล์ 100 ชุด ให้นักเรียนตาบอดโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 นายเอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และคุณหทัยกาญจน์ รุ่งเรือง ผู้จัดการกิจการเพื่อสังคม มูลนิธิเวชดุสิต ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (Vejdusit Foundation) ร่วมกันส่งมอบไม้เท้าขาว และอุปกรณ์เขียนอักษรเบรลล์ (สเลทและสไตลัส) จำนวน 100 ชุด ให้กับนางเสาวณีย์ สุวรรณชีพ ประธานมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อส่งต่อให้กับนักเรียนตาบอด ของโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพสำหรับใช้ในการฝึกทักษะการใช้ไม้เท้าขาวในการดำเนินชีวิตประจำวันและใช้เป็นอุปกรณ์ในเรียนการเขียนอักษรเบรลล์เพื่อการศึกษาต่อไป 

#ข่าวสารองค์กร

5 Commentsแสดงความคิดเห็นบน Facebook

ร่วมทำบุญสมทบด้วยนะคะเพื่อไม้เท้าสำหรับคนพิการทางสายตาค่ะ2คนกับพี่สาว

ขอร่วมทำบุญ ซื้อไม้เท้าขาว ให้ผู้พิการทางสายตาครับ

ขอร่วมทำบุญซื้อไม้เท้าขาวให้ผู้พิการสายตาค่ะ

อยากเสนอแนะความคิดเห็นนิดนึงครับในฐานะที่เป็นคนตาบอดอ่านแล้วเพิ่งจะมามองไม่เห็นในภายหลังอักษรเบลเป็นอักษรภาษาที่คนตาบอดต้องใช้ส่วนคนที่ตามามองไม่เห็นในภายหลังไม่มีโอกาสหรือเข้าไม่ถึงการเรียนอักษรเบลหรือการเข้าถึงการใช้อักษรเบลเหมือนคนตาบอดที่ผ่านโรงเรียนสอนคนตาบอดมาอยากให้สมาคมเข้าถึงคนตาบอดที่มามองไม่เห็นภายหลังตรงนี้ให้มากกว่านี้ครับ 

View more comments

❤ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยขอขอบคุณมูลนิธิเวชดุสิตฯ Vejdusit Foundation ที่รักและห่วงใยเด็กตาบอดไทย ส่งมอบไม้เท้า และชุดอุปกรณ์สำหรับเขียนอักษรเบรลล์ จำนวน 1,000 ชุด

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 นายเอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายสุบิน แบขุนทด อุปนายกสมาคมฯ นายเทวพงษ์ พวงเพชร และนายเอกพงษ์ นบสกุล กรรมการบริหารสมาคมฯ ให้การต้อนรับ คุณหทัยกาญจน์ รุ่งเรือง ผู้จัดการกิจการเพื่อสังคม มูลนิธิเวชดุสิต ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (Vejdusit Foundation) และคณะ เพื่อส่งมอบไม้เท้าขาว จำนวน 1,000 อัน และชุดอุปกรณ์สำหรับเขียนอักษรเบรลล์ (สเลท และสไตลัส) จำนวน 1,000 ชุด ให้กับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สำหรับส่งมอบให้กับเด็กตาบอดที่ขาดแคลนในโรงเรียน และองค์กรเครือข่ายของสมาคมฯ ทั่วประเทศ

#ข่าวสารองค์กร
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

❤ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยขอขอบคุณมูลนิธิเวชดุสิตฯ Vejdusit Foundation ที่รักและห่วงใยเด็กตาบอดไทย ส่งมอบไม้เท้า และชุดอุปกรณ์สำหรับเขียนอักษรเบรลล์ จำนวน 1,000 ชุด

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 นายเอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายสุบิน แบขุนทด อุปนายกสมาคมฯ นายเทวพงษ์ พวงเพชร และนายเอกพงษ์ นบสกุล กรรมการบริหารสมาคมฯ ให้การต้อนรับ คุณหทัยกาญจน์ รุ่งเรือง ผู้จัดการกิจการเพื่อสังคม มูลนิธิเวชดุสิต ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (Vejdusit Foundation) และคณะ เพื่อส่งมอบไม้เท้าขาว จำนวน 1,000 อัน และชุดอุปกรณ์สำหรับเขียนอักษรเบรลล์ (สเลท และสไตลัส) จำนวน 1,000 ชุด ให้กับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สำหรับส่งมอบให้กับเด็กตาบอดที่ขาดแคลนในโรงเรียน และองค์กรเครือข่ายของสมาคมฯ ทั่วประเทศ

#ข่าวสารองค์กร

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 นายเอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมการเสวนาในหัวข้อเรื่องแนวทางส่งเสริมอาชีพเกษตรเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนตาบอดสู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืนขององค์กร คนตาบอดระดับชาติสู่องค์กรท้องถิ่น ในโครงการเกษตรเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดสู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืน ณ ณ ห้องเนตรทิพย์สมาคมคนตาบอดจังหวัดปราจีนบุรี 99/6 ม.2 ต.ดงพระราม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

#ข่าวสารองค์กร
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 นายเอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมการเสวนาในหัวข้อเรื่องแนวทางส่งเสริมอาชีพเกษตรเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนตาบอดสู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืนขององค์กร คนตาบอดระดับชาติสู่องค์กรท้องถิ่น ในโครงการเกษตรเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดสู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืน ณ ณ ห้องเนตรทิพย์สมาคมคนตาบอดจังหวัดปราจีนบุรี 99/6 ม.2 ต.ดงพระราม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

#ข่าวสารองค์กร

กิจกรรมและการอบรมสัมมนา

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 นายเอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรกระบวนการ เรื่อง การพูดคุยนำเสนออาชีพของตนเองที่กำลังดำเนินการของผู้เข้าร่วมอบรมและโอกาสพัฒนาไปสู่ธุรกิจดิจิตัล ในโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการในยุคดิจิทัลให้กับคนตาบอดในกรุงเทพมหานคร ณ โรงแรมทองทาราริเวอร์วิว กรุงเทพมหานคร

โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
#กิจกรรมและการอบรมสัมมนา
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 นายเอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรกระบวนการ เรื่อง การพูดคุยนำเสนออาชีพของตนเองที่กำลังดำเนินการของผู้เข้าร่วมอบรมและโอกาสพัฒนาไปสู่ธุรกิจดิจิตัล ในโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการในยุคดิจิทัลให้กับคนตาบอดในกรุงเทพมหานคร ณ โรงแรมทองทาราริเวอร์วิว กรุงเทพมหานคร

โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
#กิจกรรมและการอบรมสัมมนา

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย (TAB) สร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินของคนตาบอดไทย ด้วยการส่งเสริมให้คนตาบอดออมเงินในช่องทางที่หลากหลาย เพื่อรับรองการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกช่วงวัย โดยเฉพาะในวัยหลังเกษียณ

วันที่ 24 - 27 กรกฎาคม 2566 นายเอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออมและการวางแผนทางการเงิน เพื่อความมั่นคงทางรายได้ในวัยหลังเกษียณอายุจากการทำงานของคนตาบอด รุ่นที่ 3 และเป็นวิทยากรในหัวข้อ เรื่อง “คนตาบอดกับการออมเพื่อความมั่นคงในอนาคต: ประสบการณ์การออมของคนตาบอดเพื่อความมั่นคงในอนาคต” และหัวข้อ “การวิเคราะห์และจัดพอร์ตการลงทุนในกองทุนรวมอย่างไรให้ได้ผลตอบแทนที่น่าพอใจภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้” ร่วมกับนักลงทุนชื่อดัง ได้แก่ นายธนัฐ ศิริวรางกูร (หมอนัท) นักวิเคราะห์กองทุน เจ้าของผลงานเขียน ด้านการลงทุน คลินิกกองทุน จากเว็บไซต์ Aommoney นายสุริพล เข็มจินดา นักวางแผนการเงิน CFP มาตรฐานสากล และที่ปรึกษา บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) และดร.ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์ ผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากรศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล โดยได้รับเกียรติจากนางคณิตา ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการเปิดงาน

โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
#กิจกรรมและการอบรมสัมมนา
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย (TAB) สร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินของคนตาบอดไทย ด้วยการส่งเสริมให้คนตาบอดออมเงินในช่องทางที่หลากหลาย เพื่อรับรองการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกช่วงวัย โดยเฉพาะในวัยหลังเกษียณ

วันที่ 24 - 27 กรกฎาคม 2566 นายเอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออมและการวางแผนทางการเงิน เพื่อความมั่นคงทางรายได้ในวัยหลังเกษียณอายุจากการทำงานของคนตาบอด รุ่นที่ 3 และเป็นวิทยากรในหัวข้อ เรื่อง “คนตาบอดกับการออมเพื่อความมั่นคงในอนาคต: ประสบการณ์การออมของคนตาบอดเพื่อความมั่นคงในอนาคต” และหัวข้อ “การวิเคราะห์และจัดพอร์ตการลงทุนในกองทุนรวมอย่างไรให้ได้ผลตอบแทนที่น่าพอใจภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้” ร่วมกับนักลงทุนชื่อดัง ได้แก่ นายธนัฐ ศิริวรางกูร (หมอนัท) นักวิเคราะห์กองทุน เจ้าของผลงานเขียน ด้านการลงทุน คลินิกกองทุน จากเว็บไซต์ Aommoney นายสุริพล เข็มจินดา นักวางแผนการเงิน CFP มาตรฐานสากล และที่ปรึกษา บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) และดร.ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์ ผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากรศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล โดยได้รับเกียรติจากนางคณิตา ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการเปิดงาน

โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
#กิจกรรมและการอบรมสัมมนา

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยส่งเสริมให้องค์กรคนตาบอดมีความมั่นคงทางด้านการเงิน โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาธิบาล

วันที่ 14 - 16 มิถุนายน 2566 นายเอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการเสวนาเรื่องการทำบัญชีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารองค์กร และเรื่องการอ่านงบการเงินขององค์กรอย่างไรให้ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาธิบาล ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำบัญชีและการเงินเบื้องต้นองค์กรนิติบุคคลคนตาบอดให้ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ณ โรงแรมเดอะคอนวีเนี่ยน จังหวัดขอนแก่น

โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

#สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย #สบท. #Tab #การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย
#กิจกรรมและการอบรมสัมมนา
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยส่งเสริมให้องค์กรคนตาบอดมีความมั่นคงทางด้านการเงิน โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาธิบาล

วันที่ 14 - 16 มิถุนายน 2566 นายเอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการเสวนาเรื่องการทำบัญชีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารองค์กร และเรื่องการอ่านงบการเงินขององค์กรอย่างไรให้ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาธิบาล ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำบัญชีและการเงินเบื้องต้นองค์กรนิติบุคคลคนตาบอดให้ถูกต้อง โปร่งใส  ตรวจสอบได้ ณ โรงแรมเดอะคอนวีเนี่ยน จังหวัดขอนแก่น  

โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

#สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย #สบท. #TAB #การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย
#กิจกรรมและการอบรมสัมมนา

วันที่ 8 - 11 กรกฎาคม 2566 สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย จัดโครงการสัมมนาพัฒนาภาวะผู้นำองค์กร 2023 สู่ ยุค Digital 4.0 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานองค์กร รุ่นที่ 4 ซึ่งได้รับเกียรติจากนางสาวจันทนา พิริยะขจร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก เป็นประธานในการเปิดงาน ณ โรงแรมวังยาว ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

#สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย #สบท. #Tab #การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย
#กิจกรรมและการอบรมสัมมนา
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

วันที่ 8 - 11 กรกฎาคม 2566 สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย จัดโครงการสัมมนาพัฒนาภาวะผู้นำองค์กร 2023 สู่ ยุค Digital 4.0 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานองค์กร รุ่นที่ 4 ซึ่งได้รับเกียรติจากนางสาวจันทนา พิริยะขจร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก เป็นประธานในการเปิดงาน ณ โรงแรมวังยาว ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

#สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย #สบท. #TAB #การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย
#กิจกรรมและการอบรมสัมมนา

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสร้างความตระหนักรู้ด้านการวางแผนครอบครัวและอนามัยการเจริญพันธุ์ให้กับคนตาบอด ในการปกป้องตนเองและสนับสนุนสิทธิความเท่าเทียมทางเพศและการใช้ชีวิตอย่างมีมาตรฐานในด้านอนามัยการเจริญพันธุ์

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 นายเอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมอภิปรายในหัวข้อเรื่องการวางแผนครอบครัวและอนามัยการเจริญพันธุ์ มีความสำคัญอย่างไรต่อการดำเนินชีวิตคนตาบอด ในโครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการณ์ “เรื่องการสร้างความตระหนักรู้ด้านการวางแผนครอบครัว และอนามัยการเจริญพันธุ์เพื่อความเท่าเทียมทางเพศของคนตาบอดไทย” รุ่นที่ 2 ณ โรงแรม เดอะ เล็คกาซี จ.นนทบุรี

โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

#สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย #สบท. #TAB #การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย
#กิจกรรมและการอบรมสัมมนา
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสร้างความตระหนักรู้ด้านการวางแผนครอบครัวและอนามัยการเจริญพันธุ์ให้กับคนตาบอด ในการปกป้องตนเองและสนับสนุนสิทธิความเท่าเทียมทางเพศและการใช้ชีวิตอย่างมีมาตรฐานในด้านอนามัยการเจริญพันธุ์

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 นายเอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมอภิปรายในหัวข้อเรื่องการวางแผนครอบครัวและอนามัยการเจริญพันธุ์ มีความสำคัญอย่างไรต่อการดำเนินชีวิตคนตาบอด  ในโครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการณ์ “เรื่องการสร้างความตระหนักรู้ด้านการวางแผนครอบครัว และอนามัยการเจริญพันธุ์เพื่อความเท่าเทียมทางเพศของคนตาบอดไทย” รุ่นที่ 2 ณ โรงแรม เดอะ เล็คกาซี จ.นนทบุรี

โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

#สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย #สบท. #TAB #การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย
#กิจกรรมและการอบรมสัมมนา

องค์กรในเครือ TAB

องค์กรสมาชิก

Scroll to Top