ร่วมช่วยเหลือ และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด เลขที่บัญชี 007-023671-2 ธนาคารกรุงไทย สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

ข่าวสารองค์กร

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ร่วมกับผู้นำคนตาบอดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตรวจสอบคุณภาพไม้เท้าขาวเตรียมส่งต่อให้กับคนตาบอดที่ขาดแคลน

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายสุบิน แบขุนทด อุปนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ นายเทวพงษ์ พวงเพชร นายเอกพงษ์ นบสกุล และนายชัชชัย วิจิตรจรรยา นำไม้เท้าขาวที่จัดซื้อจากโครงการส่งต่อไม้เท้าขาวให้กับคนตาบอดที่ขาดแคลน มาตรวจสอบคุณภาพร่วมกับผู้นำคนตาบอดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเตรียมส่งต่อให้กับคนตาบอดที่ขาดแคลนในพื้นที่

....
ปัจจุบันยังมีคนตาบอดอีกมากที่ยังขาดแคลน และต้องการไม้เท้าขาวสำหรับใช้ในการเดินทาง และการดำรงชีวิตประจำวัน จึงขอเชิญทุกท่านมาร่วมเติมกองบุญไม้เท้าขาวที่ยังขาดกันนะคะ
🥰 โครงการ "ส่งต่อ ไม้เท้าขาว ให้กับคนตาบอดที่ขาดแคลน" เป็นสื่อสะท้อนถึงต้นทุนชีวิตที่ไม่เท่าเทียมกันในสังคม ความพิการที่มีเมื่อรวมกับความยากจน จึงเป็นสิ่งที่ซ้ำเติมให้ความเป็นอยู่ของคนตาบอดยากลำบากยิ่งขึ้น
เป้าหมายของโครงการ คือส่งต่อไปให้คนตาบอดที่ขาดแคลนดังนี้
1) คนตาบอดที่เป็นสมาชิกใหม่ และเข้าร่วมการฝึกอบรมการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวกับสมาคมฯ จำนวน 3,000 คนต่อปีทั่วประเทศ
2) คนตาบอดในพื้นที่ชนบท ที่ไม่มีไม้เท้า หรือยังใช้ไม้เท้าเก่าที่ชำรุด และแจ้งความต้องการมายังสมาคมฯ หรือผ่านมาทางผู้แทนคนตาบอด
3) นักเรียนตาบอดในโรงเรียนสอนคนตาบอดทั่วประเทศ
สมาคมฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันส่งต่อความรัก และความห่วงใยให้กับคนตาบอดมาอย่างต่อเนื่อง โดยทุก ๆ กองบุญต่อหนึ่งไม้เท้าจะช่วยเพิ่มความมั่นใจ และความปลอดภัยในทุก ๆ ก้าว ของคนตาบอด
🥰ร่วมกันช่วยเหลือคนตาบอดได้ที่
👉ธ.กรุงไทย ชื่อ บัญชี กองทุนช่วยเหลือ ฟื้นฟู และเสริมพลังคนตาบอดในประเทศไทย มูลนิธิคนตาบอดไทย
บัญชีออมทรัพย์เลขที่: 007-023671-2 สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
👉หรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) เพื่อลดหย่อนภาษี โดยการสแกนคิวอาร์โค้ดในภาพด้านล่าง
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-2463835 หรือ 0905392665 หรือผ่านอีเมล์ donation@tab.or.th
🙏 ทุกหยดน้ำใจของท่านคือพลังที่จะทำให้คนตาบอดไทยพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ในทุกด้าน
#ข่าวสารองค์กร
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ร่วมกับผู้นำคนตาบอดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตรวจสอบคุณภาพไม้เท้าขาวเตรียมส่งต่อให้กับคนตาบอดที่ขาดแคลน

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายสุบิน แบขุนทด อุปนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ นายเทวพงษ์ พวงเพชร นายเอกพงษ์ นบสกุล และนายชัชชัย วิจิตรจรรยา นำไม้เท้าขาวที่จัดซื้อจากโครงการส่งต่อไม้เท้าขาวให้กับคนตาบอดที่ขาดแคลน มาตรวจสอบคุณภาพร่วมกับผู้นำคนตาบอดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเตรียมส่งต่อให้กับคนตาบอดที่ขาดแคลนในพื้นที่

....
ปัจจุบันยังมีคนตาบอดอีกมากที่ยังขาดแคลน และต้องการไม้เท้าขาวสำหรับใช้ในการเดินทาง และการดำรงชีวิตประจำวัน จึงขอเชิญทุกท่านมาร่วมเติมกองบุญไม้เท้าขาวที่ยังขาดกันนะคะ
🥰 โครงการ ส่งต่อ ไม้เท้าขาว ให้กับคนตาบอดที่ขาดแคลน เป็นสื่อสะท้อนถึงต้นทุนชีวิตที่ไม่เท่าเทียมกันในสังคม ความพิการที่มีเมื่อรวมกับความยากจน จึงเป็นสิ่งที่ซ้ำเติมให้ความเป็นอยู่ของคนตาบอดยากลำบากยิ่งขึ้น
เป้าหมายของโครงการ คือส่งต่อไปให้คนตาบอดที่ขาดแคลนดังนี้ 
1) คนตาบอดที่เป็นสมาชิกใหม่ และเข้าร่วมการฝึกอบรมการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวกับสมาคมฯ จำนวน 3,000 คนต่อปีทั่วประเทศ
2) คนตาบอดในพื้นที่ชนบท ที่ไม่มีไม้เท้า หรือยังใช้ไม้เท้าเก่าที่ชำรุด และแจ้งความต้องการมายังสมาคมฯ หรือผ่านมาทางผู้แทนคนตาบอด
3) นักเรียนตาบอดในโรงเรียนสอนคนตาบอดทั่วประเทศ
สมาคมฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันส่งต่อความรัก และความห่วงใยให้กับคนตาบอดมาอย่างต่อเนื่อง โดยทุก ๆ กองบุญต่อหนึ่งไม้เท้าจะช่วยเพิ่มความมั่นใจ และความปลอดภัยในทุก ๆ ก้าว ของคนตาบอด
🥰ร่วมกันช่วยเหลือคนตาบอดได้ที่
👉ธ.กรุงไทย ชื่อ บัญชี กองทุนช่วยเหลือ ฟื้นฟู และเสริมพลังคนตาบอดในประเทศไทย มูลนิธิคนตาบอดไทย 
บัญชีออมทรัพย์เลขที่: 007-023671-2  สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 
👉หรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) เพื่อลดหย่อนภาษี โดยการสแกนคิวอาร์โค้ดในภาพด้านล่าง 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-2463835 หรือ 0905392665 หรือผ่านอีเมล์ donation@tab.or.th
🙏 ทุกหยดน้ำใจของท่านคือพลังที่จะทำให้คนตาบอดไทยพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ในทุกด้าน
#ข่าวสารองค์กร

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายเอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง เทคนิคการบริหารองค์กรคนตาบอดยุคใหม่ และเข้าร่วมการเสวนาเรื่องบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารองค์กรความสำคัญต่อมาตรฐาน ในโครงการสัมมนา พัฒนาภาวะผู้นำองค์กร 2023 สู่ยุค Digital 4.0 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานสู่ความเป็นมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ รุ่นที่ 1 ณ โรงแรม Park & Pool Resort จังหวัดหนองคาย

#ข่าวสารองค์กร
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายเอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง เทคนิคการบริหารองค์กรคนตาบอดยุคใหม่ และเข้าร่วมการเสวนาเรื่องบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารองค์กรความสำคัญต่อมาตรฐาน ในโครงการสัมมนา พัฒนาภาวะผู้นำองค์กร 2023 สู่ยุค Digital 4.0 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานสู่ความเป็นมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ รุ่นที่ 1 ณ โรงแรม Park & Pool Resort จังหวัดหนองคาย

#ข่าวสารองค์กร

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย รณรงค์ให้คนไทยมาใช้สิทธิ “ทำหน้าที่” ลงคะแนนเสียงเลือกตัวแทนผู้ที่จะมาบริหารประเทศในสมัยต่อไป

วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ให้ความอนุเคราะห์พื้นที่สมาคมฯ และบุคคลากร ให้กับเขตพญาไท สำหรับใช้เป็นหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (เป็นการทั่วไป) พ.ศ. 2566 สถานที่เลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งที่ 39 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท ของเขตเลือกตั้งที่ 6 กรุงเทพมหานคร ณ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ซอยบุญอยู่

#ข่าวสารองค์กร
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย รณรงค์ให้คนไทยมาใช้สิทธิ “ทำหน้าที่” ลงคะแนนเสียงเลือกตัวแทนผู้ที่จะมาบริหารประเทศในสมัยต่อไป

วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ให้ความอนุเคราะห์พื้นที่สมาคมฯ และบุคคลากร ให้กับเขตพญาไท สำหรับใช้เป็นหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (เป็นการทั่วไป) พ.ศ. 2566 สถานที่เลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งที่ 39 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท ของเขตเลือกตั้งที่ 6 กรุงเทพมหานคร ณ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ซอยบุญอยู่

#ข่าวสารองค์กร

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเดินหน้าส่งต่อไม้เท้าขาวให้คนตาบอดที่ขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 นายเอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย มอบหมายให้นางสาวกชพร ใจบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือตอนล่าง ดำเนินการส่งมอบไม้เท้าขาวให้กับคนตาบอดที่มาร่วมฝึกอบรมในโครงการฝึกอาชีพนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพสำหรับผู้พิการทางการเห็น 80 ชั่วโมง ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก และผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดพิษณุโลก มาร่วมกันเป็นสักขีพยานและส่งมอบไม้เท้าขาวให้กับคนตาบอดทุกคน
....
ปัจจุบันยังมีคนตาบอดอีกมากที่ยังขาดแคลน และต้องการไม้เท้าขาวสำหรับใช้ในการเดินทาง และการดำรงชีวิตประจำวัน จึงขอเชิญทุกท่านมาร่วมเติมกองบุญไม้เท้าขาวที่ยังขาดกันนะคะ
🥰 โครงการ "ส่งต่อ ไม้เท้าขาว ให้กับคนตาบอดที่ขาดแคลน" เป็นสื่อสะท้อนถึงต้นทุนชีวิตที่ไม่เท่าเทียมกันในสังคม ความพิการที่มีเมื่อรวมกับความยากจน จึงเป็นสิ่งที่ซ้ำเติมให้ความเป็นอยู่ของคนตาบอดยากลำบากยิ่งขึ้น
เป้าหมายของโครงการ คือส่งต่อไปให้คนตาบอดที่ขาดแคลนดังนี้
1) คนตาบอดที่เป็นสมาชิกใหม่ และเข้าร่วมการฝึกอบรมการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวกับสมาคมฯ จำนวน 3,000 คนต่อปีทั่วประเทศ
2) คนตาบอดในพื้นที่ชนบท ที่ไม่มีไม้เท้า หรือยังใช้ไม้เท้าเก่าที่ชำรุด และแจ้งความต้องการมายังสมาคมฯ หรือผ่านมาทางผู้แทนคนตาบอด
3) นักเรียนตาบอดในโรงเรียนสอนคนตาบอดทั่วประเทศ
สมาคมฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันส่งต่อความรัก และความห่วงใยให้กับคนตาบอดมาอย่างต่อเนื่อง โดยทุก ๆ กองบุญต่อหนึ่งไม้เท้าจะช่วยเพิ่มความมั่นใจ และความปลอดภัยในทุก ๆ ก้าว ของคนตาบอด

🥰ร่วมกันช่วยเหลือคนตาบอดได้ที่
👉ธ.กรุงไทย ชื่อ บัญชี กองทุนช่วยเหลือ ฟื้นฟู และเสริมพลังคนตาบอดในประเทศไทย มูลนิธิคนตาบอดไทย
บัญชีออมทรัพย์เลขที่: 007-023671-2 สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
👉หรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) เพื่อลดหย่อนภาษี โดยการสแกนคิวอาร์โค้ดในภาพด้านล่าง
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-2463835 หรือ 0905392665 หรือผ่านอีเมล์ donation@tab.or.th

🙏 ทุกหยดน้ำใจของท่านคือพลังที่จะทำให้คนตาบอดไทยพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ในทุกด้าน

#ข่าวสารองค์กร
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเดินหน้าส่งต่อไม้เท้าขาวให้คนตาบอดที่ขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 นายเอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย มอบหมายให้นางสาวกชพร ใจบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือตอนล่าง ดำเนินการส่งมอบไม้เท้าขาวให้กับคนตาบอดที่มาร่วมฝึกอบรมในโครงการฝึกอาชีพนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพสำหรับผู้พิการทางการเห็น 80 ชั่วโมง ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก และผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดพิษณุโลก มาร่วมกันเป็นสักขีพยานและส่งมอบไม้เท้าขาวให้กับคนตาบอดทุกคน
....
ปัจจุบันยังมีคนตาบอดอีกมากที่ยังขาดแคลน และต้องการไม้เท้าขาวสำหรับใช้ในการเดินทาง และการดำรงชีวิตประจำวัน จึงขอเชิญทุกท่านมาร่วมเติมกองบุญไม้เท้าขาวที่ยังขาดกันนะคะ
🥰 โครงการ ส่งต่อ ไม้เท้าขาว ให้กับคนตาบอดที่ขาดแคลน เป็นสื่อสะท้อนถึงต้นทุนชีวิตที่ไม่เท่าเทียมกันในสังคม ความพิการที่มีเมื่อรวมกับความยากจน จึงเป็นสิ่งที่ซ้ำเติมให้ความเป็นอยู่ของคนตาบอดยากลำบากยิ่งขึ้น
เป้าหมายของโครงการ คือส่งต่อไปให้คนตาบอดที่ขาดแคลนดังนี้ 
1) คนตาบอดที่เป็นสมาชิกใหม่ และเข้าร่วมการฝึกอบรมการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวกับสมาคมฯ จำนวน 3,000 คนต่อปีทั่วประเทศ
2) คนตาบอดในพื้นที่ชนบท ที่ไม่มีไม้เท้า หรือยังใช้ไม้เท้าเก่าที่ชำรุด และแจ้งความต้องการมายังสมาคมฯ หรือผ่านมาทางผู้แทนคนตาบอด
3) นักเรียนตาบอดในโรงเรียนสอนคนตาบอดทั่วประเทศ
สมาคมฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันส่งต่อความรัก และความห่วงใยให้กับคนตาบอดมาอย่างต่อเนื่อง โดยทุก ๆ กองบุญต่อหนึ่งไม้เท้าจะช่วยเพิ่มความมั่นใจ และความปลอดภัยในทุก ๆ ก้าว ของคนตาบอด

🥰ร่วมกันช่วยเหลือคนตาบอดได้ที่
👉ธ.กรุงไทย ชื่อ บัญชี กองทุนช่วยเหลือ ฟื้นฟู และเสริมพลังคนตาบอดในประเทศไทย มูลนิธิคนตาบอดไทย 
บัญชีออมทรัพย์เลขที่: 007-023671-2  สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 
👉หรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) เพื่อลดหย่อนภาษี โดยการสแกนคิวอาร์โค้ดในภาพด้านล่าง 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-2463835 หรือ 0905392665 หรือผ่านอีเมล์ donation@tab.or.th

🙏 ทุกหยดน้ำใจของท่านคือพลังที่จะทำให้คนตาบอดไทยพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ในทุกด้าน

#ข่าวสารองค์กร

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

ร่วมบุญคะ

ร่วมทำบุญค่ะ

ขอร่วมทำบุญครับ

ร่วมทำบุญค่ะ

ร่วมบุญด้วยค่ะ 🙏🏻💐 ขออุทิศบุญนี้ให้นายณัฐ เทียมศรีรัชนีกร

ร่วมทำบุญค่ะ

เป็นตัวแทน พี่ สาวสวย ภูมินทร์ Pretty Baimon Numaob Chan Pok Sikarin Panmas Phanpimvorakul Chutima Nujjarat ศรุดา ร่วมสมทบโครงการ ในครั้งนี้

View more comments

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นายเทวพงษ์ พวงเพชร กรรมการบริหารสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้รับมอบหมายจากนายเอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคมฯ ให้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานการจัดให้มีรางวัลสำหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ที่ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการในการเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร ครั้งที่ 1/2566 ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กสทช. กรุงเทพฯ

ทั้งนี้การจัดให้มีรางวัลสำหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิของคนพิการในการเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร คือมาตรการส่งเสริมในการจัดทำบริการล่ามภาษามือ คำบรรยายแทนเสียง และบริการเสียงบรรยายภาพ ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตแต่ละประเภทต้องจัดให้มีบริการล่ามภาษามือ คำบรรยายแทนเสียง เสียงบรรยายภาพ และบริการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำหนดในรายการที่ออกประกาศประเภทข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยผู้รับใบอนุญาตต้องจัดบริการดังกล่าวให้สอดคล้อง เหมาะสมกับรูปแบบของแต่ละรายการ

#ข่าวสารองค์กร
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นายเทวพงษ์ พวงเพชร กรรมการบริหารสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้รับมอบหมายจากนายเอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคมฯ ให้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานการจัดให้มีรางวัลสำหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ที่ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการในการเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร ครั้งที่ 1/2566 ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กสทช. กรุงเทพฯ

ทั้งนี้การจัดให้มีรางวัลสำหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิของคนพิการในการเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร คือมาตรการส่งเสริมในการจัดทำบริการล่ามภาษามือ คำบรรยายแทนเสียง และบริการเสียงบรรยายภาพ ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตแต่ละประเภทต้องจัดให้มีบริการล่ามภาษามือ คำบรรยายแทนเสียง เสียงบรรยายภาพ และบริการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำหนดในรายการที่ออกประกาศประเภทข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยผู้รับใบอนุญาตต้องจัดบริการดังกล่าวให้สอดคล้อง เหมาะสมกับรูปแบบของแต่ละรายการ

#ข่าวสารองค์กร

กิจกรรมและการอบรมสัมมนา

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

วันที่ 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2566 นายเอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ดร. นันทนุช สุวรรนาวุธ กรรมการบริหารสมาคมฯ และนางสาวรัตนาภรณ์ พวงมาลัย ผู้ช่วยนายกสมาคมฯ ในฐานะผู้แทนคนตาบอดจากประเทศไทย และกรรมการบริหาร WBU เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพคนตาบอดโลก WBU ExCo meeting โดยมี Mrs. Martine Abel-Williamson เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อรายงานความคืบหน้าในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทยและแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดระหว่างประเทศสมาชิก พร้อมทั้งประสานความสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่ายในการทำงานด้านคนตาบอดกับเครือข่ายในระดับนานาชาติ ณ Brentwood Hotel Wellington New Zealand

โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
#กิจกรรมและการอบรมสัมมนา
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

วันที่ 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2566 นายเอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ดร. นันทนุช สุวรรนาวุธ กรรมการบริหารสมาคมฯ และนางสาวรัตนาภรณ์ พวงมาลัย ผู้ช่วยนายกสมาคมฯ ในฐานะผู้แทนคนตาบอดจากประเทศไทย และกรรมการบริหาร WBU เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพคนตาบอดโลก WBU ExCo meeting โดยมี Mrs. Martine Abel-Williamson เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อรายงานความคืบหน้าในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทยและแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดระหว่างประเทศสมาชิก พร้อมทั้งประสานความสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่ายในการทำงานด้านคนตาบอดกับเครือข่ายในระดับนานาชาติ ณ Brentwood Hotel Wellington New Zealand

โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
#กิจกรรมและการอบรมสัมมนา

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เสริมสร้างทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและเพิ่มศักยภาพของผู้นำองค์กรคนตาบอดในการบริหารองค์กรยุคใหม่ (Digital 4.0)

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย จัดโครงการสัมมนาพัฒนาภาวะผู้นำองค์กร 2023 สู่ ยุค Digital 4.0 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานองค์กร รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 25-28 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวสมพรทิพย์ สุขวโรดม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย ณ โรงแรม Park & Pool Resort

โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
#กิจกรรมและการอบรมสัมมนา
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เสริมสร้างทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและเพิ่มศักยภาพของผู้นำองค์กรคนตาบอดในการบริหารองค์กรยุคใหม่ (Digital 4.0) 

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย จัดโครงการสัมมนาพัฒนาภาวะผู้นำองค์กร 2023 สู่ ยุค Digital 4.0 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานองค์กร รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 25-28 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวสมพรทิพย์ สุขวโรดม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย ณ โรงแรม Park & Pool Resort

โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
#กิจกรรมและการอบรมสัมมนา

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

พอดีมีเปียนโนของ Yamaha อยากจะบริจาคให้กับสมาคมเอาไปใช้ประโยชน์ต่อไม่ทราบว่า สามารถว่าทำอย่างไรได้บ้างครับ ของอยู่ ลาดกระบังเจริญกรุงครับ

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออก จัดโครงการฝึกอาชีพนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพสำหรับผู้พิการทางการเห็น 80 ชั่วโมง ให้กับหมอนวดตาบอดที่อยู่อาศัยในพื้นที่ภาคตะวันออก ในระหว่างวันที่ 1 - 16 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออก ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี และนายอภิรัช อภิชาตบุตร ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคมที่ผ่านมา

โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
#กิจกรรมและการอบรมสัมมนา
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออก จัดโครงการฝึกอาชีพนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพสำหรับผู้พิการทางการเห็น 80 ชั่วโมง ให้กับหมอนวดตาบอดที่อยู่อาศัยในพื้นที่ภาคตะวันออก ในระหว่างวันที่ 1 - 16 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออก ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี และนายอภิรัช อภิชาตบุตร ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคมที่ผ่านมา

โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
#กิจกรรมและการอบรมสัมมนา

วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 นายเอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างภาวะความเป็นผู้นำของเยาวชนตาบอดไทย เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำในสังคมยุคดิจิทัล พร้อมทั้งเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “สร้างแรงบันดาลใจ" "กระตุ้นทางปัญญา" "เสริมทักษะรอบด้าน" เพื่อก้าวเข้าสู่ผู้นำคนตาบอดอย่างยั่งยืน และร่วมอภิปราย เรื่อง “ภาวะผู้นำในยุคดิจิทัลมีความสำคัญอย่างไรแก่เยาวชนตาบอด” กับนายเอกพงษ์ นบสกุล นายชัชชัย วิจิตรจรรยา และนางสาวนันทนุช สุวรรณวุธ กรรมการบริหารสมาคมฯ ซึ่งจัดโดยชมรมเยาวชนตาบอดไทย ณ วังรี รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
#กิจกรรมและการอบรมสัมมนา
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 นายเอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างภาวะความเป็นผู้นำของเยาวชนตาบอดไทย เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำในสังคมยุคดิจิทัล พร้อมทั้งเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “สร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นทางปัญญา เสริมทักษะรอบด้าน เพื่อก้าวเข้าสู่ผู้นำคนตาบอดอย่างยั่งยืน และร่วมอภิปราย เรื่อง “ภาวะผู้นำในยุคดิจิทัลมีความสำคัญอย่างไรแก่เยาวชนตาบอด” กับนายเอกพงษ์ นบสกุล นายชัชชัย วิจิตรจรรยา และนางสาวนันทนุช สุวรรณวุธ กรรมการบริหารสมาคมฯ ซึ่งจัดโดยชมรมเยาวชนตาบอดไทย ณ วังรี รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
#กิจกรรมและการอบรมสัมมนา

ประมวลภาพงานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติครั้งที่ 26 จัดโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมพลังทางเศรษฐกิจแก่ผู้นำคนตาบอดทั่วประเทศให้เป็นผู้ร่วมพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ เท่าเทียม และเป็นธรรมถ้วนหน้า เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจกระแสหลักของประเทศอย่างยั่งยืน ในการจัดงานครั้งนี้มีผู้นำคนตาบอดและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมสัมมนาฯ 800 คน และผู้เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์กว่า 500 คน ณ โรงแรมหรรษา เจบี จ. สงขลา

โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
#กิจกรรมและการอบรมสัมมนา
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

ประมวลภาพงานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติครั้งที่ 26 จัดโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมพลังทางเศรษฐกิจแก่ผู้นำคนตาบอดทั่วประเทศให้เป็นผู้ร่วมพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ เท่าเทียม และเป็นธรรมถ้วนหน้า เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจกระแสหลักของประเทศอย่างยั่งยืน ในการจัดงานครั้งนี้มีผู้นำคนตาบอดและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมสัมมนาฯ 800 คน และผู้เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์กว่า 500 คน ณ โรงแรมหรรษา เจบี จ. สงขลา

โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
#กิจกรรมและการอบรมสัมมนา

องค์กรในเครือ TAB

องค์กรสมาชิก

Scroll to Top