ข่าวและกิจกรรม

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

การประกาศปฏิญญาภูเก็ต หมุดหมายสำคัญจากการประชุม และพิธีปิดการประชุมสมัชชาสหภาพคนตาบอดโลกภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก
(World Blind Union – Asia Pacific Mid-term Regional General Assembly)

29 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (Duangjitt Resort & Spa) จังหวัดภูเก็ต

ร่วมภาคภูมิใจไปด้วยกัน กับการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสมัชชาคนตาบอดระดับนานาชาติ อีกครั้ง บนผืนแผ่นดินไทย

#WBUAP2023
#WorldBlindUnionAsiaPacific
#สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

23 hours ago

ขอเชิญคนไทยทั้งประเทศร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุมสมัชชาสหภาพคนตาบอดโลกภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก
(World Blind Union – Asia Pacific Mid-term Regional General Assembly : WBUAP MRGA)

29 พฤศจิกายน 2566
09.00 น. การประชุมสามัญประจำปีของ WBUAP
14.00 น. การประกาศปฏิญญาภูเก็ต และพิธีปิดการประชุม
ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (Duangjitt Resort & Spa) จังหวัดภูเก็ต

ร่วมภาคภูมิใจไปด้วยกัน กับการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสมัชชาคนตาบอดระดับนานาชาติ อีกครั้ง บนผืนแผ่นดินไทย

#WBUAP2023
#WorldBlindUnionAsiaPacific
#สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

1 day ago

งานเลี้ยงต้อนรับผู้นำคนตาบอดจากนานาประเทศในภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก
ในการประชุมสมัชชาสหภาพคนตาบอดโลกภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก
(World Blind Union – Asia Pacific Mid-term Regional General Assembly )

28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป
ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (Duangjitt Resort & Spa) จังหวัดภูเก็ต

ร่วมภาคภูมิใจไปด้วยกัน กับการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสมัชชาคนตาบอดระดับนานาชาติ อีกครั้ง บนผืนแผ่นดินไทย

#WBUAP2023
#WorldBlindUnionAsiaPacific
#สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

2 days ago

การอภิปรายกลุ่ม หัวข้อ “การจัดองค์กร ของผู้พิการทางสายตาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก”
โดย
นางสาวมิโยะ อิโต ผู้แทนจากสมาคม AAR ประเทศญี่ปุ่น
นายจันเหยา จง ผู้บริหารจาก CarbonCare InnoLab
นายลาเตา อาลาเตา-ตาลากิ ประธานร่วมองค์กร PDF
ดำเนินรายการ โดย ดร. นันทนุช สุวรรณาวุธ

28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 10.30 น.
ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (Duangjitt Resort & Spa) จังหวัดภูเก็ต

ร่วมภาคภูมิใจไปด้วยกัน กับการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสมัชชาคนตาบอดระดับนานาชาติ อีกครั้ง บนผืนแผ่นดินไทย

#WBUAP2023
#WorldBlindUnionAsiaPacific
#สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

2 days ago

ขอเชิญคนไทยทั้งประเทศร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุมสมัชชาสหภาพคนตาบอดโลกภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก
(World Blind Union – Asia Pacific Mid-term Regional General Assembly : WBUAP MRGA)

28 พฤศจิกายน 2566
09.00 – 10.30 น. การอภิปราย หัวข้อ “การจัดการองค์กรของคนพิการทางการเห็นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก”
18.30 น. Galar Dinner งานเลี้ยงต้อนรับผู้นำคนตาบอดจากนานาประเทศในภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก
ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (Duangjitt Resort & Spa) จังหวัดภูเก็ต

ร่วมภาคภูมิใจไปด้วยกัน กับการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสมัชชาคนตาบอดระดับนานาชาติ อีกครั้ง บนผืนแผ่นดินไทย

#WBUAP2023
#WorldBlindUnionAsiaPacific
#สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

2 days ago

เสวนาพิเศษ
“เมืองอันชาญฉลาดสำหรับคนตาบอดในสังคมยุคปัจจุบัน”
โดย นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภา

ถ่ายทอดสดจาก โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท ป่าตอง ภูเก็ต
.....
สามารถติดตามทุกความเคลื่อนไหว การสัมมนา และกิจกรรมต่าง ๆ
ของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้ทุกช่องทาง
Facebook สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
Youtube และ Clubhouse : TAB channel
#WBUAP2023
#WorldBlindUnionAsiaPacific
#สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

3 days ago

1 Commentแสดงความคิดเห็นบน Facebook

ฟังได้ชัดเจนมากค่ะ 

พิธีเปิดการประชุมสมัชชาสหภาพคนตาบอดโลกภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก
(World Blind Union – Asia Pacific Mid-term Regional General Assembly : WBUAP MRGA)
.....
สามารถติดตามทุกความเคลื่อนไหว การสัมมนา และกิจกรรมต่าง ๆ
ของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้ทุกช่องทาง
Facebook สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
Youtube และ Clubhouse : TAB channel
#wbuap2023
#worldblindunionasiapacific
#สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

3 days ago

5 Commentsแสดงความคิดเห็นบน Facebook

กำลังรับชมร่วมกับคุณครับ

สวัสดี่

สวัสดีครับ รับชมอยู่ที่จังหวัดกระบี่ครับ

View more comments

ขอเชิญคนไทยทั้งประเทศร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุมสมัชชาสหภาพคนตาบอดโลกภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก
(World Blind Union – Asia Pacific Mid-term Regional General Assembly : WBUAP MRGA)

27 พฤศจิกายน 2566
ร่วมชมพิธีเปิดการประชุมฯ
โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

พร้อมรับฟังเสวนาพิเศษ
“เมืองอันชาญฉลาดสำหรับคนตาบอดในสังคมยุคปัจจุบัน”
โดย นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภา

ถ่ายทอดสดจาก โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท ป่าตอง ภูเก็ต

ติดตามการถ่ายทอดสดได้ทาง
Facebook Page : สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

#WBUAP2023
#WorldBlindUnionAsiaPacific
#สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

3 days ago

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 นายเอกพงษ์ นบสกุล กรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานการจัดให้มีรางวัลสำหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการในการเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร ครั้งที่ 3/2566 วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ณ สำนักงาน กสทช. ... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

1 week ago
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 นายเอกพงษ์  นบสกุล กรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานการจัดให้มีรางวัลสำหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการในการเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร  ครั้งที่ 3/2566 วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566  ณ สำนักงาน กสทช.
โหลดเพิ่ม
Scroll to Top