แผนผังองค์กรณ์

 • สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
  Description
  • สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขา
   1.สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือตอนบน 2.สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือตอนล่าง 3.สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกกเฉียงเหนือตอนบน 4.สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกกเฉียงเหนือตอนกลาง 5.สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกกเฉียงเหนือตอนล่าง 6.สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคกลางตอนบน 7.สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคกลางตอนล่าง 8.สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออก 9.สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขากรุงเทพ 10.สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคใต้ตอนบน 11.สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคใต้ตอนล่าง
  • ศูนย์บริการคนตาบอด
   1.ศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ 2.ศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ สาขาภาคเหนือตอนบน 3.ศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ สาขาภาคเหนือตอนล่าง 4.ศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 5.ศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ สาขาภาคกลางตอนบน 6.ศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ สาขาภาคตะวันออก 7.ศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ สาขาภาคใต้
Scroll to Top