โปรแกรมเผยแพร่

ชื่อโปรแกรมคำอธิบายดาวน์โหลด
โปรแกรม PPA Tatipเป็นโปรแกรมที่ต้องใช้ร่วมกับ Screen Reader เช่น NVDA
หรือ Jaws แลจะต้องมี SAPI 5.1 ติดตั้งอยู่บนเครื่อง
ดาวน์โหลด
โปรแกรม RegTatipเป็นโปรแกรมใช้สำหรับการ Activate โปรแกรม PPA Tatip
ในกรณีย์ไม่ได้ Activate ตอนติดตั้งโปรแกรม
ดาวน์โหลด
โปรแกรม PPATatip Dictionaryเป็นโปรแกรม Dictionary ที่ทำให้โปรแกรม PPA ตาทิพย์อ่านออกเสียงได้ถูกต้องมากขึ้นดาวน์โหลด
Scroll to Top