ข่าวและกิจกรรม

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

โครงการส่งต่อไม้เท้าขาว... สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
youtu.be/0axRcOopfy8 โครงการไม้เท้าขาว 2 นาที 
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

1 day ago
Video image

1 Commentแสดงความคิดเห็นบน Facebook

ร่วมทำบุญส่งต่อไม้เท้าขาวค่ะ

โครงการส่งต่อไม้เท้าขาว... สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย 

youtu.be/Vjd82f2qPyA โครงการไม้เท้าขาว 1 นาที
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

2 days ago
Video image

0 Commentsแสดงความคิดเห็นบน Facebook

ขอแสดงความยินดีกับทีมฟุตบอลในนามสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลคนตาบอดชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2566 ณ สนามฟุตบอลเอมพันธุ์ จังหวัดนนทบุรี ... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

3 days ago
ขอแสดงความยินดีกับทีมฟุตบอลในนามสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลคนตาบอดชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2566 ณ สนามฟุตบอลเอมพันธุ์ จังหวัดนนทบุรี

3 Commentsแสดงความคิดเห็นบน Facebook

ยินดีด้วยค่ะเก่งมากๆ

สุดยอดเลยครับ

เก่งมากค่ะ

ระหว่างวันที่ 13 - 20 กันยายน 2566 สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้ส่งตัวแทนเยาวชนตาบอด เข้าร่วมการอบรมผู้นำเยาวชน ในโครงการอบรมเยาวชนคนพิการทางการเห็น ในภูมิภาคเอเชีย ประจำปี 2566 (THE VISUALLY IMPAIRED YOUTH PROGRAM AT ZONE ASIA LEVEL 2023) จำนวน 2 คน คือ นางสาว ศิริบุตร มุสิกะโปดก และ นาย ศักดินันท์ โพธิ์ทอง ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการพัฒนาเยาวชนของสมาคมคนตาบอดในมาเลเซีย (SBM0) ณ เมืองซาบาร์ ประเทศมาเลเซีย โดยมีผู้นำเยาวชนจากประเทศต่างๆ เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย และประเทศไทย เข้าร่วมมากกว่า 50 คน โดยมีวัตถุ ประสงค์หลักในการจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และทักษะภาวะผู้นำระหว่างกันร่วมไปถึงการสร้างเครือข่ายเยาวชนตาบอดในภูมิภาคเอเชียให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น ... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

4 days ago
ระหว่างวันที่ 13 - 20 กันยายน 2566 สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้ส่งตัวแทนเยาวชนตาบอด เข้าร่วมการอบรมผู้นำเยาวชน ในโครงการอบรมเยาวชนคนพิการทางการเห็น ในภูมิภาคเอเชีย ประจำปี 2566 (THE VISUALLY IMPAIRED YOUTH PROGRAM AT ZONE ASIA LEVEL 2023) จำนวน 2 คน คือ นางสาว ศิริบุตร มุสิกะโปดก และ นาย ศักดินันท์ โพธิ์ทอง ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการพัฒนาเยาวชนของสมาคมคนตาบอดในมาเลเซีย (SBM0) ณ เมืองซาบาร์ ประเทศมาเลเซีย โดยมีผู้นำเยาวชนจากประเทศต่างๆ เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย และประเทศไทย เข้าร่วมมากกว่า 50 คน โดยมีวัตถุ ประสงค์หลักในการจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และทักษะภาวะผู้นำระหว่างกันร่วมไปถึงการสร้างเครือข่ายเยาวชนตาบอดในภูมิภาคเอเชียให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น

เมื่อ วันที่ 18 – 21 กันยายน 2566 นายเทวพงษ์ พวงเพชร นางสาวนันทนุช สุวรรนาวุธ และนางสาวกรรณิการ์ เอี่ยมไธสง กรรมการบริหารสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมการประชุม the ICEVI East asia Regional Conference 2023 Reasonable Accommodation and Accessibility in Education of Children with Visual impairment ที่ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ ได้ให้ความสำคัญกับ มิติด้านการศึกษาของคนพิการทางการเห็น ในโอกาสนี้กรรมการบริหารสมาคมยังได้มีโอกาสร่วมปรึกษาหารือประเด็นด้านการศึกษาร่วมกับผู้แทนประเทศอื่นๆเพื่อนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาเรื่องการเข้าถึงการศึกษาของคนพิการทางการเห็นในอนาคตอีกด้วย ... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

4 days ago
เมื่อ วันที่ 18 – 21 กันยายน 2566 นายเทวพงษ์ พวงเพชร นางสาวนันทนุช สุวรรนาวุธ และนางสาวกรรณิการ์ เอี่ยมไธสง กรรมการบริหารสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมการประชุม the ICEVI East asia Regional Conference 2023 Reasonable Accommodation and Accessibility in Education of Children with Visual impairment ที่ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ ได้ให้ความสำคัญกับ มิติด้านการศึกษาของคนพิการทางการเห็น ในโอกาสนี้กรรมการบริหารสมาคมยังได้มีโอกาสร่วมปรึกษาหารือประเด็นด้านการศึกษาร่วมกับผู้แทนประเทศอื่นๆเพื่อนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาเรื่องการเข้าถึงการศึกษาของคนพิการทางการเห็นในอนาคตอีกด้วย

พม. มอบรางวัล “ประชาบดี” ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำความดี อุทิศตนเพื่อสังคม ปี 2565 -2566

วันนี้ (28 ก.ย. 66) เวลา 10.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานพิธีมอบรางวัล “ประชาบดี” ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้ที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก และผู้ที่อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ที่ดูแลช่วยเหลือผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก อีกทั้งส่งเสริมเจตคติเชิงบวกในการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร เห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก โดยมี นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กล่าวรายงาน และนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ
ในการนี้ นายเอกพงษ์ นบสกุล กรรมการบริหารและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในฐานะนักสื่อสารมวลชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้รับรางวัลประชาบดีประเภทสื่อสร้างสรรค์ จากรายการวิทยุ รวมใจเป็นหนึ่งประจำปี 2566 ในโอกาสนี้ด้วย
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

4 days ago
พม. มอบรางวัล “ประชาบดี” ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำความดี อุทิศตนเพื่อสังคม ปี 2565 -2566

วันนี้ (28 ก.ย. 66) เวลา 10.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานพิธีมอบรางวัล “ประชาบดี” ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้ที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก และผู้ที่อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ที่ดูแลช่วยเหลือผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก อีกทั้งส่งเสริมเจตคติเชิงบวกในการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร เห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก โดยมี นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กล่าวรายงาน และนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ
ในการนี้ นายเอกพงษ์ นบสกุล กรรมการบริหารและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในฐานะนักสื่อสารมวลชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้รับรางวัลประชาบดีประเภทสื่อสร้างสรรค์ จากรายการวิทยุ รวมใจเป็นหนึ่งประจำปี 2566 ในโอกาสนี้ด้วย

1 Commentแสดงความคิดเห็นบน Facebook

ผมขอแสดงความยินดีด้วยนะครับพี่เอก

วันที่ 21 กันยายน 2566 นายเอกพงษ์ นบสกุล กรรมการบริหารและประชาสัมพันธ์ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลตามนโยบาย กสทช. ที่สำคัญในด้านกิจการกระจายเสียง ประจำปี 2566" กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ด้านกิจการกระจายเสียง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา ดำเนินโครงการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลตามนโยบาย กสทช. ที่สำคัญในด้านกิจการกระจายเสียง ประจำปี 2566 เพื่อรวบรวมข้อมูลเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ในการปรับปรุงแนวทางในการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและบริการที่เกี่ยวเนื่องให้สอดคล้องกับความต้องการและทันต่อสถานการณ์ด้านทิศทางการเปลี่ยนแปลงของกิจการกระจายเสียงในประเทศไทย อันเนื่องจากการเปลี่ยนผ่านเทศโนโลยี (Disruptive Technology)
จัดโดยวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา และ กสทช. ณ ห้องประชุม orchid 3 โรงแรม รามา การ์เดนส์ กรุงเทพฯ
#ข่าวสารองค์กร
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

7 days ago
วันที่ 21 กันยายน 2566 นายเอกพงษ์ นบสกุล กรรมการบริหารและประชาสัมพันธ์ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลตามนโยบาย กสทช. ที่สำคัญในด้านกิจการกระจายเสียง ประจำปี 2566 กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ด้านกิจการกระจายเสียง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา ดำเนินโครงการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลตามนโยบาย กสทช. ที่สำคัญในด้านกิจการกระจายเสียง ประจำปี 2566 เพื่อรวบรวมข้อมูลเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ในการปรับปรุงแนวทางในการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและบริการที่เกี่ยวเนื่องให้สอดคล้องกับความต้องการและทันต่อสถานการณ์ด้านทิศทางการเปลี่ยนแปลงของกิจการกระจายเสียงในประเทศไทย อันเนื่องจากการเปลี่ยนผ่านเทศโนโลยี (Disruptive Technology)
จัดโดยวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา และ กสทช. ณ ห้องประชุม orchid 3 โรงแรม รามา การ์เดนส์ กรุงเทพฯ
#ข่าวสารองค์กร

เตรียมการถมดิน ที่ดินพระราชทานของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

นายเอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สำรวจแนวเขตที่ดิน และหารือร่วมกับผู้รับเหมาเพื่อวางแผนงาน ถมที่ดินพระราชทานฯ จำนวน 5 ไร่ เพื่อใช้สำหรับการดำเนินการก่อสร้างศูนย์ช่วยเหลือ ฟื้นฟู และเสริมพลังคนตาบอดไทย ซึ่งประมาณการถมที่ให้แล้วเสร็จภายในปี 2566 นี้

#ข่าวสารองค์กร
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

2 weeks ago
เตรียมการถมดิน ที่ดินพระราชทานของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย 

นายเอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สำรวจแนวเขตที่ดิน และหารือร่วมกับผู้รับเหมาเพื่อวางแผนงาน ถมที่ดินพระราชทานฯ จำนวน 5 ไร่ เพื่อใช้สำหรับการดำเนินการก่อสร้างศูนย์ช่วยเหลือ ฟื้นฟู และเสริมพลังคนตาบอดไทย ซึ่งประมาณการถมที่ให้แล้วเสร็จภายในปี 2566 นี้

#ข่าวสารองค์กร

เมื่อวันที่ 7-9 กันยายน 2566 ที่ผ่านมากรรมการบริหารสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยประกอบด้วย
นายสุบิน แบขุนทด
นายภารากร คำเดช
นายประสูตร แสงสร้อย
นายกัญณภพ อุ่นแก้ว
นายเอกพงษ์ นบสกุล
นายชัชชัย วิจิตรจรรยา
พร้อมด้วยผู้นำองค์กรคนตาบอดในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับกิจการด้านการนวด เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม World Blind Union-Asia Pacific Regional Massage Seminar ณ โรงแรม International Convention Center กรุงฮานอยประเทศเวียดนาม ในโอกาสเดียวกันนี้ นาย สุบิน แบขุนทดในฐานะ คณะกรรมการการนวดประจำภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ได้รายงานผลการดำเนินงานด้านกิจการการนวดของประเทศไทยให้กับผู้นำคนตาบอดประเทศอื่นๆในภูมิภาคได้รับทราบด้วยความภาคภูมิใจ
โดยประเทศเจ้าภาพยังได้จัดโปรแกรมให้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอาชีพคนตาบอด Training and Rehabilitation Center for the Blind - TRC นอกจากนี้ ผู้แทนประเทศไทยยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะด้านการนวดกับผู้ฝึกอบรมชาวเวียดนามที่อยู่ในระหว่างการฝึกอบรม ณ ศูนย์ฝึกอาชีพแห่งนี้
สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับอาชีพนวด เพราะถือเป็นอาชีพหลักของคนตาบอดดังนั้นเราจึง มีความพยายามที่จะสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศอื่นๆในภูมิภาคเพื่อยกระดับคุณภาพการนวด อีกทั้งเพิ่มองค์ความรู้การนวดและด้านอื่นๆเพื่อให้คนตาบอดในประเทศไทยสามารถให้บริการนวดมืออาชีพเพื่อก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพต่อไป
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

3 weeks ago
เมื่อวันที่ 7-9 กันยายน 2566 ที่ผ่านมากรรมการบริหารสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยประกอบด้วย 
นายสุบิน แบขุนทด 
นายภารากร คำเดช 
นายประสูตร แสงสร้อย
นายกัญณภพ อุ่นแก้ว 
นายเอกพงษ์ นบสกุล 
นายชัชชัย วิจิตรจรรยา
      พร้อมด้วยผู้นำองค์กรคนตาบอดในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับกิจการด้านการนวด เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม World Blind Union-Asia Pacific Regional Massage Seminar ณ โรงแรม International Convention Center กรุงฮานอยประเทศเวียดนาม ในโอกาสเดียวกันนี้ นาย สุบิน แบขุนทดในฐานะ คณะกรรมการการนวดประจำภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ได้รายงานผลการดำเนินงานด้านกิจการการนวดของประเทศไทยให้กับผู้นำคนตาบอดประเทศอื่นๆในภูมิภาคได้รับทราบด้วยความภาคภูมิใจ 
     โดยประเทศเจ้าภาพยังได้จัดโปรแกรมให้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอาชีพคนตาบอด Training and Rehabilitation Center for the Blind - TRC นอกจากนี้ ผู้แทนประเทศไทยยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะด้านการนวดกับผู้ฝึกอบรมชาวเวียดนามที่อยู่ในระหว่างการฝึกอบรม ณ ศูนย์ฝึกอาชีพแห่งนี้
     สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับอาชีพนวด เพราะถือเป็นอาชีพหลักของคนตาบอดดังนั้นเราจึง มีความพยายามที่จะสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศอื่นๆในภูมิภาคเพื่อยกระดับคุณภาพการนวด อีกทั้งเพิ่มองค์ความรู้การนวดและด้านอื่นๆเพื่อให้คนตาบอดในประเทศไทยสามารถให้บริการนวดมืออาชีพเพื่อก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพต่อไป
โหลดเพิ่ม
Scroll to Top