องค์กรในเครือ2

โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จ.แพร่